O aikido-u

staza1

‘Aikido je umjetnost, na isti način na koji su to slikarstvo i glazba.’
Kenjiro Yoshigasaki

Aikido je japanska vještina nastala sredinom dvadesetog stoljeća kao jedna kompilacija više izvornih japanskih vještina. Osnivač, odnosno osoba koja je spojila ta umijeća drevnog Japana u nešto novo, što je nazvao ‘aikido‘, je Morihei Ueshiba. Ueshiba je promišljao aikido pod utjecajem Omoto-kyo-a.

Važnost harmonije između prirode, ljudi i bogova je ključna za Oomot-kyo (Oomoto). Osnovno načelo jest: Bog se brine za cijeli svemir i čovjek je umarkacija2 središtu svih zbivanja na nebu i na zemlji.

Neke od ‘definicija’ Aikidoa…

Aikido (put sklada, put mira, umijeće mira) s ujedinjenjem uma i tijela se naziva još i ki aikido.Transformacija aikidoa od borbe (Jutsu) do edukativne vještine s etičkim vrijednostima (Do) se i dan danas događa.

Aikido ima svoj dinamični dio… vježbaju se tehnike bacanja, upotreba drvenog noža, mača i štapa… i mirniji dio…meditacija i ki-disanje. Također proučava i poučava kenkodo – put zdravlja.

 


Japamski vrt-korito