Početna

markacije…ove markacije u planini pokazuju put k cilju… ovako grupirane ukazuju i na mjesto posebne ljepote i moći…

Aikido je i put i putokaz i ‘mjesto moći’… (RRF)


Info i kontakt:

Renata:QR - Renata kontakt
+385915392492

Domagoj:
+385959036801

e-mail
facebook